Velkommen til Voss jordbruksskule

Nytt fjøs

Nytt fjøs er berre litt av bileta over. Denne fredagen tok fotografen seg ein runde på skuleområdet og fekk med seg aktivitetane ved skulen. Mange  av klassane var ikkje å treffa på skulen, dei har sine øvingar rundt om i nærområdet. Det var såleis ikkje så mange elevar å treffa på.

Det nye storfefjøset er no kome under tak. Denne veka vart det sett på varme inni bygget. Firma OL. Kythe har hovudentreprisen på bygget. Dette firma er og vår næraste nabo. Til no i byggeprosessen har alt gått etter alle tidsplanar. Fjøset skal vera ferdig til hausten 2012. Som sagt så er her bilete frå litt av kvart.