Velkommen til Voss jordbruksskule

Internasjonalisering

Vi er fire jenter som har reist til Litauen på en farm. På farmen er det rundt 80 hester og 100 storfe. Vi skal få være med på ensiminering, temming av unghester, følling osv. Følg jentene her.