Velkommen til Voss jordbruksskule

Kontakt:

Voss jordbruksskule, Gjerde, 5710 Skulestadmo

tlf: 57305400

faks: vennligst bruk e-post

e-post: post.voj@hfk.no

SkoleArena pålogging

Foreldre har høve til å få tilgang til og ta del i fagvurderingane som skulen gjer på deira barn/ungdom.

Her er ei kortform for innlogging på vurderingsmodulen i Skolearena:

  1. Registrer deg på www.skolearena.no og vel Føresette
  2. Er det første gong vel du Ny foresatt-brukar og legg inn opplysningar som vert etterspurd.
  3. Legg inn person-nummer til barnet ditt
  4. Til slutt stadfestar du opplysningane og trykker Send forespørsel
  5. Kontaktlærar må no gje tilgang til vurderingsmodulen.
  6. Det kjem no ein epost til deg med passord som du treng for innlogginga på www.skolearena.no

Under finn du ein samla innloggongs-info  frå IST Skole

 IST Skole Foresattepålogging_Oktober 2010_1 0.pdf