Velkommen til Voss jordbruksskule

Kontakt:

Voss jordbruksskule, Gjerde, 5710 Skulestadmo

tlf: 56532400

faks: 56532401

e-post: post.voj@post.hfk.no