Velkommen til Voss jordbruksskule

Om biblioteket

Biblioteket finn du rett ved rom nummer 5.

Biblioteket har 10 arbeidsplassar til bruk for elevar og lærarar.

På biblioteket finn du både skjønnlitteratur, faglitteratur, oppslagsverk og tidsskrift.


For å finne ut kva som finst på biblioteket kan du søke i vår bibliotekkatalog - websøk.


Opningstider

Måndag - Fredag 8.00 - 15.30. Bibliotekar Ingeborg Fære er her tysdag og torsdag.

Eventuelle endringar i opningstidene vil bli annonsert. Bibliotekaren er tilstades tysdag og fredag kvar veke, og onsdag i oddetallsveker.


Ordensreglar

Biblioteket er en del av skulen, og alle regler for skulen gjeld også her.


Tilsette

 Ingeborg Fære, bibliotekar.