[Redaktør]

Vanlig nettside virker ikke med eksternkobling på forsiden til skoleportalen

På grunn av at forsiden er en side som ligger utenfor EPiServer og som bare vil forstå denne sidetypen.

Når man bruker Vanlig sidetype for å sende leseren direkte til en annen side på www ved hjelp av ekstern kobling, side på et annet webområde føyer episerver til http://utdanning.hfk.no foran URL'en. Brukeren får dermed denne siden finnes ikke

Løsning, bruk sidetype Ekstern lenkje. Den er laget til dette formålet.