Velkommen til Voss jordbruksskule

Kontakt:

Voss jordbruksskule, Gjerde, 5710 Skulestadmo

tlf: 57305400

faks: vennligst bruk e-post

e-post: post.voj@hfk.no

Foreldremøter

Ved Voss jordbruksskule ynskjer me å ha god kontakt med foreldre / føresette. M.a. har me for Vg1 og Vg2-elevane våre to foreldremøter pr skuleår; eit om hausten og eit i februar, rett før innsøkingsfristen til nytt skuleår. For skuleåret 2014-15 har me planlagt fylgjande tidspunkt for foreldremøta:


Hausthalvåret:

Vg1:
Klasse 1A naturbruk og 1H hestefag: Tysdag 30.september kl 18.00
Klasse 1V villmarksliv: Onsdag 01.oktober kl 18.00
Klasse 1NA tilrettelagt naturbruk/hestefag: Foreldresamtale i veke 39/40
Klasse 1BA tilrettelagt bygg / anlegg: Foreldresamtale i veke 39/40

Vg2:
Klasse 2LG landbruk og 2H hestefag: Tysdag 14.oktober kl 18.00
Klasse 2V villmark: Onsdag 15.oktober

Vårhalvåret:
Vg1 alle klassar: Onsdag 10.februar kl 18.00
Vg2 alle klassar: Onsdag 25.februar kl 18.00

Der vert sendt skriftleg innkalling til foreldre / føresette til alle møta!