Velkommen til Voss jordbruksskule

Kontakt:

Voss jordbruksskule, Gjerde, 5710 Skulestadmo

tlf: 57305400

faks: vennligst bruk e-post

e-post: post.voj@hfk.no

Skuleruta

VOSS JORDBRUKSSKULE     
SKULERUTE 2014 - 2015

 

MÅNAD

        SKULERUTE

           ELEVANE

SKULEDAGAR

ELEVANE

 

PL.DAGAR

      LÆRARANE

 

AUGUST

Fyrste skuledag:
måndag 18.08

10

Onsdag  13.08
Torsdag 14.08
Fredag   15.08

SEPTEMBER

 

22

 

OKTOBER

Haustferie 06-10.10
(veke 41)

 

18

 

 

NOVEMBER

Fri fredag 07.11

19

Regional–planleggingsdag fredag 07.11.

DESEMBER

Siste skuledag før jol: måndag 22.12

16

 

JANUAR

Fyrste skuledag etter jol: måndag 05.01

20

 

FEBRUAR

Fri fredag 13

Vinterferie 16- 20.02 (veke 08)

14

Personalsamling
fredag 13.
Alle tilsette

MARS

Siste skuledag før påske: fredag :27.03

20

 

APRIL

Fyrste skuledag etter påske:tysdag 07.04

18

 

MAI

Fri fredag 01.05

Fri tors  14.05
Fri måndag 25.05

18

 

JUNI

Siste fredag 19.06

15

Planleggingsdag
måndag 22

 

 

 

 

 

 

               190

              196

 

 

Voss jordbruksskule 25.06. 2014

 

Svein Inge Styve
-rektor-