Velkommen til Voss jordbruksskule

Kontakt:

Voss jordbruksskule, Gjerde, 5710 Skulestadmo

tlf: 56532400

faks: 56532401

e-post: post.voj@post.hfk.no

Skuleruta

VOSS JORDBRUKSSKULE     
SKULERUTE 2013 - 2014

 

MÅNAD

        SKULERUTE

           ELEVANE

SKULEDAGAR

ELEVANE

 

PL.DAGAR

      LÆRARANE

 

AUGUST

Fyrste skuledag:
måndag 19

10

Onsdag  14.08
Torsdag 15.08
Fredag   16.08

SEPTEMBER

 

21

 

OKTOBER

Haustferie 07-11
(veke 41)

 

18

 

 

NOVEMBER

Fri måndag 04.

20

Regional–planleggingsdag måndag 04.

DESEMBER

Siste skuledag før jol: fredag  20

15

 

JANUAR

Fyrste skuledag etter jol: torsdag 02.

22

 

FEBRUAR

Fri fredag 07

Vinterferie 17 - 21 (veke 08)

14

Personalsamling
fredag 07.
Alle tilsette

MARS

 

21

 

APRIL

Siste skuledag før påske: fredag :11
Fyrste skuledag etter påske: 22

16

 

MAI

Fri torsdag 01. og fredag 02.mai
Fri tors  29.

20

 

JUNI

Fri måndag 09
Siste skuledag fredag 20.

14

Planleggingsdag
måndag 23

 

 

 

 

 

 

               190

              196

 

Voss jordbruksskule 24.04. 2013

 

Svein Inge Styve
-rektor-