Velkommen til Voss jordbruksskule

Kontakt:

Voss jordbruksskule, Gjerde, 5710 Skulestadmo

tlf: 57305400

faks: vennligst bruk e-post

e-post: post.voj@hfk.no

Prisar

Prisane på Internatet gjeld frå oppstart 2013-14

Vi kan ikkje garantere at du får det bualternativet du ynskjer. All utleige er kombinert hus og kost. Prisane inkluderer romleige og 4 måltid per dag, unnateke helgene og fridagane når internatet/kantina er stengd. Kantina er stengd for matservering kvar helg. Internatet og kantina er stengd i haust-, jule-, vinter- og påskeferie. Dette er teke omsyn til (fråtrekt) i prisane. Ein kan søkja om å få bu i internatet også i den tida det er stengt, i fall ein har gode grunnar for det.

 

Kost og husleige pr person når to personar deler stor hybel kr 3470,-/mnd +depositm kr 250,-
Kost og husleige for enkel hybel kr 4170,-/mnd+depositm kr 250,-
Kost og husleige for stor hybel kr 4470,-/mnd+depositm kr 250,-

NB! Dersom ein ikkje bur på hybelen sin i periodar grunna internasjonale stipend eller liknande fører ikkje dette til avkorting i hus og kost.

 

 Depositum:

Leigetakar betaler depositum for nøkkel: kr. 600.-. Ved tap av nøkkel og utlevering av ny nøkkel må ein betale kr 600,- pr gong

Leigetakar betaler også depositum for rommet: kr. 250.- per mnd. ( sjå over )

Leigetakar får utbetalt depositum etter utflytting dersom hybelen då er i same stand som ved innflytting. Tilbakebetaling av depositum kan bli redusert eller falla heilt bort dersom det er gjort skade på hybelen, utstyr eller dersom nøkkel ikkje blir levert inn.