Velkommen til Voss jordbruksskule

Tilsette

Navn

Morten

Etternavn
Bakketun

Tlf. nr kontor

56 53 24 30

Ragne Elise Berre 56 53 24 19 
Steinar Bergo 56 53 24 13
Trond Håvard Bjørnstad 56 53 24 03
Lars Atle Bolstad 56 53 24 36
Per Bergsland 56 53 24 16
Gro Karin Dolve Øvsthus 56 53 24 14  perm
Geir Helge Kristoffersen 56 53 24 07
Kari Ettesvoll 56 53 24 16

Andres

Fenne

56 53 24 20
Øystein Fenne 56 53 24 37
Anders Finne 56 53 24 06
Trude Gausvik 56 53 24 05
Janne Kristin Grevle 56 53 24 00
Therese Selle 56 53 24 27
Irene Gulli 56 53 24 35
Ingrid Hagebø 56 53 24 07
Samson Hamre 56 53 24 04
Ingeborg Fære 56 53 24 09

Dag

Helleve 56 53 24 39

Arild

Himle

56 53 24 28

Ørjan

Benjamin

Kari Anne

Himle

Hjort

Hommedal

 

91 30 12 48

56 53 24 14

Olav Rio Holstad 56 53 24 38
Ragnar Karevoll 56 53 24 26
Magne Knapstad 56 53 24 18
Svein Inge Kolve 56 53 24 02
Rolf Erling Loe 56 53 24 33
Asbjørn Løno 56 53 24 12
Joakim Midthun 56 53 24 07
Olav Møen 56 53 24 25
Astrid

Måkestad

56 53 24 00
Sven Erik

Myrtveit 

56 53 24 00

Sølvi Skjoldli

Nestås 56 53 24 16
Jon Taskjelle Norekvål 56 53 24 22
Randi Heggen Nyquist 56 53 24 11
Magne Olde 56 53 24 20
Espen Rode 56 53 24 22
Monica Schoke 56 53 24 16
Harald Skjoldli 56 53 24 29
Jan Erik Skutle 56 53 24 22
Knut Skjervheim 56 53 24 32
Magnar Skjerdal 95 23 46 02
Jan Stedje 56 53 24 31
Svein Inge Styve 56 53 24 10

Elin  Støfringshaug

Bjørnar

Sundve

Sæther

56 53 24 27 perm

56 53 24 27

Ingrid Sætre 56 53 24 16
Mari Tharaldsen 56 53 24 07
Stig Atle Ure 56 53 24 00
Arild Øvsthus 56 53 24 34

Nina 

Tor-Ivan

Øvstedal

Øyeflaten

56 53 24 07 

95 23 46 02