Velkommen til Voss jordbruksskule

Skuleleiing

 

Arbeid Privat Mobil E-post
Rektor Svein Inge Styve  56 53 24 10 56 51 79 02 905 51 854 svesty@hfk.no
Ass. rektor Svein Inge Kolve 56 53 24 02 56 51 61 89 950 09 551 svekol1@hfk.no
Studieinspektør Trond Håvard Bjørnstad 56 53 24 03 56 51 03 37 971 51 414 trobjo3@hfk.no
Elevinspektør Samson Hamre 56 53 24 04 53 66 60 02 926 00 235 samham@hfk.no
Rådgivar Anders Finne 56 53 24 06 56 51 76 05 907 70 693 andfin@hfk.no