Velkommen til Voss jordbruksskule

Kontakt skulen

Voss Jordbruksskule
Strandavegen
5710 Skulestadmo
Tlf. 57 30 54 00
E-post: post.voj@hfk.no   


Telefonnummer til skuleleiinga:

Rektor Svein Inge Styve  57 30 54 01 56 51 79 02 905 51 854 Svein.Inge.Styve@hfk.no
Ass. rektor Svein Inge Kolve 57 30 54 02 56 51 61 89 950 09 551 Svein.Inge.Kolve@hfk.no
Studieinspektør Trond Håvard Bjørnstad 57 30 54 03 56 51 03 37 971 51 414 Trond.Havard.Bjornstad@hfk.no
Elevinspektør Samson Hamre 57 30 54 05 53 66 60 02 926 00 235 Samson.Hamre@hfk.no
Rådgivar Anders Finne 57 30 54 04 56 51 65 73 907 70 693 Anders.Finne@hfk.no