Velkommen til Voss jordbruksskule

Helsing frå rektor

Velkomen til nytt skuleår alle saman!

Som rektor ved skulen ynskjer eg alle velkomne til Voss jordbruksskule og til skuleåret 2014-2015. Heilt spesielt ynskjer eg de som er heilt nye ved skulen i dag, hjarteleg velkomne!

Det vert eit litt annleis skuleår  hjå oss dette året – og me tilsette er like spent e som de elevar. Dette skuldast at me ikkje skal ha skule i dei gamle skulebygningane våre lenger. Dei skal rivast og ny skule skal byggjast her. Me skal no i to år framover ha all teoriundervisning i ein ‘ny’ midlertidig skule. I modulskulen har me fått alle klasseromma våre, grupperom, kantine, kjøkken og alle lærararbeidsplassane.

Me får det veldig fint her!

De som skal vera elevar ved skulen, har kome inn på ein  svært spennande og attraktiv skule. Ikkje berre viser alle elevunder undersøkingar at det er svært høg både fagleg trivsel og sosial trivsel – men det er også ein skule der det skjer mykje god læring. I vår hadde me dei høgaste standpunkt- og eksamenskarakterane  me noko gong har hatt! Ja, faktisk er Voss jordbruksskule mellom dei  vgs-skular i heile Hordaland som no over fleire år har hatt  ei svært positiv karakterutvikling!

Det spesielle her hjå oss – er at du får opplæring i både teori og praksis. Og innanfor det fagfeltet som heiter læringsteori er det faktisk slått fast at den beste måten å læra på;  -det er gjennom ein kombinasjon mellom praksis og teori.

Velkomen som elev ved Voss jordbruksskule!

Svein Inge Styve
-rektor-