Velkommen til Voss jordbruksskule

Velkomen til Voss jordbruksskuleElevane hjå oss kan velja i desse linjene:

voss jordbruksskole

Naturbruk

Hest og hovslager

Villmarksliv

Heis og driftsoperatør

Karrieresenteret

Skogbruk