Velkommen til Voss jordbruksskule

Klima energi og miljø

 

KEM – Klima Energi og Miljø ved Voss jordbruksskule

  • 3-årig vidaregåande opplæring med fokus på realfag, klima, energi og miljøspørsmål
  • teoretisk og praktisk realfagsprofil med feltøvingar 2 dagar i veka
  • opplæring i små grupper, med tett oppfylging av lærar
  • unik samansetning av teori og praktisk arbeid
  • aktuelle miljø- og klimaspørsmål
  • fornybare energikjelder som sol, biobrensel, vind, vatn og hydrogen som energibærar
  • spesiell studiekompetanse til dei fleste naturvitenskapelige studiar
  • spennande og moderne veg til høgare utdanning

Med knappheit på ressurser, trong for rein energi og aukande fokus på miljø- og klima-spørsmål, er framtida spanande og utfordrande. Til å møte utfordringane innan desse fagområda trengst det folk med både praktisk og teoretisk kunnskap og kompetanse. 

Vårt utdanningstilbod gjev deg eit godt utgangspunkt for vidare studiar og mange spanande framtidige yrkesval!

Utdanninga gjev spesiell studiekompetanse til dei fleste naturvitenskapelige studiar. Klima, Energi og Miljøfag er ein spanande og moderne veg til høgare utdanning.


Fag og timefordeling Klima- Energi- og Miljøfag

Trinn

Vg1

Vg2

Vg3

 

Fag

Veketimar

Veketimar

Veketimar

Sum

Norsk

2

2

10

14

Historie

 

 

5

5

Kroppsøving

2

2

2

6

Matematikk 1T

5

 

 

5

Naturfag

5

 

 

5

Engelsk

3

2

 

5

Samfunnsfag

 

3

 

3

Prosjekt til fordjuping

1

 

 

1

Naturbasert aktivitet

5

 

 

5

Naturbasert produksjon

12

 

 

12

Forvaltning og drift

 

7

 

7

Produksjon og tjenesteyting

 

10

 

10

Matematikk R1

 

5

 

5

Fysikk F1

 

5

 

5

Naturforvaltning

 

 

5

5

Matematikk R2

 

 

5

5

Geofag 2

 

 

5

5

Geofag 1

 

 

3

3

Sum

35

36

35

106

 

 Brosjyre om faget