Velkommen til Voss jordbruksskule

Velkommen til VillmarkslinjaStudiet ved Villmarkslinja er et 3 årig studium som leder til generell studiekompetanse, med mulighet for spesiell studie kompetanse. De 2 første årene er det 3 dager i uka med Villmarksliv og 2 dager med vanlige allmennfag. Det siste året er mer teoretisk med valgfag innenfor temaene Naturforvaltning/Villmarksliv. Flere ganger i året har linja temauker hvor det jobbes grundig med et tema. Det fører til at i løpet av studiet blir elevene raftingguider, og får  blant annet jegerprøven, brattkort i klatring, våtkort, skredkurs og kurs i elvepadling. Synes du dette høres interessant ut ta en titt på film fra årets aktiviteter.

Studieløpet

VG 1

Generell innføring i mange villmarksaktivitetar, inkludert teknikk og bygdetradisjon. 35 veketimar fordelt på 12 t generelle skulefag og 17 t villmarksliv, og du får 7 t fordjuping innan eit valfritt emne. Villmarksliv legg vekt på fjellturar, jakt og fiske, klatring, padling, rafting og brevandring.

VG 2

Sentralt dette året er fordjuping i enkelte villmarkstema, og ein lærer å verta guide innan rafting, padling, ski, klatring, jakt og fiske.

I tillegg vel du fordjuping innan jakt og fiske eller bratt villmarksliv (klatring, toppturar og elverafting/padling).

VG 3

Dette året tek ein generell studiekompetanse. Det vert ein stor del fellesfag (norsk, historie,engelsk, matematikk ), i tillegg til studieretningsfaget naturforvaltning.  Dersom du vel ekstra matematikk og naturfag dei to fyrste åra, kan du få spesiell studiekompetanse tredje året.


Tema

Friluftsliv Rafting og guidekurs Førstehjelp
Jakt og jegerprøve Elvepadling og våttkort NF-godkjent brekurs
Klatring og brattkort Ski og telemark Skredkurs
Naturforvaltning Foredling DNT´s vinterturlederutdanning
Fiske og fangst Matlaging Motorsag og ryddesag

Bildegalleri

 

Fra hver større tur legges det ut bilder
Picasa sin nettserver. Det blir gjort
for å gi deg inspirasjon og glede til å
prøve noen av de fine turene vi har
vært på i løpet av skoleåret.

Hvordan søke på Villmarkslinja?

  1. Gå inn på vigo.no og login med bruker navn og passord
  2. Klikk på ønsker - Nytt programområde
  3. Om du går på ungdomsskolen klikk på "NANAB1 --- Naturbruk (Ordinært løp)" og videre på "NANAB1--2-Naturbruk med friluftsliv", og til slutt "Voss jordbruksskule". Deretter klikk på "Neste" helt til du får opp knappen "Ferdig". Klikk så på den, og søknaden din er registrert.
  4. Om du går på VK1 klikk på "NALGA2---Landbruk og gartnernæring (Ordinært løp)" og videre på "NALGA2--2- Landbruk og gartnernæring med friluftsliv", og til slutt "Voss jordbruksskule". Deretter klikk på "neste" helt til du får opp knappen "Ferdig". Klikk så på den, og søknaden din er registrert.
  5. Svar på brev som kommer i posten
  6. Velkommen til oss!

Filmer