Velkommen til Voss jordbruksskule

Hestefag

3 årig utdanning til studiekompetanse eller fagbrev i hestefaget

Fag og timefordeling

VG 1:

Fellesfag: 12 timar/veka
Programfag: 17 timar/veka tema innan hest og hovslagarfag
Prosjekt til fordjuping: 6 timar/veka
· Hestefag · Villmarksliv · Skogbruk/ teknikk · Husdyrbruk · Naturfag/matematikk VG1T

VG2:

Fellesfag: 9 timar/veka
Programfag: 17 timar/veka tema innan hest og hovslagarfag
Prosjekt til fordjuping: 9 timar/veka Hestefag · Kjemi 1/matematikk R1

VG3:

Fellesfag: 25 timar/veka
Programfag: 5 timar/veka naturforvaltning
Valfrie programfag: 5 timar/veka

 


Temakalender

Haust
Fjellturar, innlandsfiske, storviltjakt, foredling av fisk og kjøt, slakting, innhausting,  traktor, skogskjøtsel, kulturlandskap, husdyrhold, sauesanking, verkstad

Vinter
Skiturer, ski/ brett i heisen, skileik, snøhuletur,  vinterfriluftsliv, sjøfiske, utstyrperiode, byggteknikk, ekskursjonar, husdyrhold, landbruksutstilling, verkstad, HMT, skogsdrift

Vår

Fellturar skogsturar, flora og fauna, naturforvaltning, planting og såing, jordarbeiding, husdyrhold, verkstad, traktor, skog


Kompetansebevis

I løpet av VG1 og VG2 får du ei rekkje kompetansegivande kurs.

 • Rideknappen
 • Grønt Kort (KRI)
 • Banebyggarkurs
 • Ponnilisens
 • Montelisens
 • Kuskeprøven
 • Kva kan eg verta

  Med fagbrev i hest og hovslagarfaget kan du få jobb på ulike stallar og stutteri, som trav/ galoppstall, ridesenter, hest i næring m.m   Med generell studiekompetanse kan du koma inn på høgskular og universitet. Med fordjuping i realfag vil dei aller fleste studieretningar vera opne for deg.  


  Internasjonalisering

  På VG2 får elevane tilbod om hestefagleg utplassering i Ungarn. Opphaldet varer i 6 månader og er finansiert gjennom stipend og tilskot frå fylket. Elevane har fjernundervisning heimanfrå ved hjelp av digitale hjelpemiddel.

   

  Entreprenørskap

  På VG2 er ungdomsbedrift (UB) lagt inn i undervisninga. Elevane startar opp ei UB dette året, der dei kan tilby tenester, produkt eller aktivitet med hest. Her skal elevane starta opp, driva og avvikla ei bedrift. Her har elevane moglegheit til å skapa ein framtidig arbeidsplass innan hestenæringa.