Velkommen til Voss jordbruksskule

Søk i skulen sin bibliotekkatalog 

For meir avansert søk - gå til 

Du kan sjølv fornye lån og reservere bøker og media i Meg & mitt.

Biblioteka sin svarteneste
E-post, chat, SMS


Bibliotekkatalogar

Folkebibliotek i Hordaland
Bibsys - Universitets- og høgskolebiblioteka
Nasjonalbiblioteket


Leksikon og ordbøker

Store norske leksikonStore norske leksikon
Caplex
Encyclopedia Britannica - må vere pålogga skulen sitt ped-nett.
Wikipedia - bokmål
Wikipedia - nynorsk
Wikipedia - engelsk

Bokmåls- og nynorskordboka
Merriam-Webster online

 


Artiklar

Atekst - elektronisk søkbare avisartiklar i fulltekst 
(må vere pålogga skulen sitt nettverk for å kunne søke her)


Emneportalar

Detektor - emneportal Detektor- emneportal

Bibsys emneportal - kvalitetssikra nettressursar
Skolenettet 
Fag - og temabanken - Skoleportalen


Litteratur

Temalitteratur - emne i skjønnlitteratur
Hjelp! Hva skal jeg skrive om?
Barnelitteratur
Ønskebok

Om bøker og forfattarar
Bokavisen
Forfatterportalen
Dagbladet - forfattere
Aftenposten - forfattere